ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปสำหรับ
เลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม
ติดต่อเรา
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปสำหรับ
เลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม
ติดต่อเรา
ABOUT K-MUCH INDUSTRY

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์ม

เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาหารสัตว์ สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ พร้อมส่งออกทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท เคมัช อินดัสตรี จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร, ส่วนประกอบอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากพืชผลทางการเกษตร เช่น เปลือกสับปะรด , ชานอ้อย และข้าวโพด เพื่อส่งออกทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการนำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศเพื่อจัดจำหน่าย จากความใส่ใจในการบริการ ต่อลูกค้า ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีลูกค้ามากมาย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจมากกว่า 20 ปี บริษัทมีความพร้อมในการผลิตและจัดจำหน่าย อาหารสัตว์และส่วนประกอบอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ให้ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน บริการฉับไว ลูกค้ามั่นใจ สินค้าส่งตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สินค้าออแกนิค 100%

ไร้สารเคมี ผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร

Commercial delivery

ผลิตสินค้าตามสั่ง

ผลิตสินค้าตามความต้องการและได้มาตรฐาน

จัดส่งทั้งในและต่างประเทศ

พร้อมจัดส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

อาหารสำหรับสัตว์เคี้ยงเอื้อง คุณภาพสูง ผลิตมาจากผลผลิตทางการเกษตร
เช่น เปลือกสับปะรด ชานอ้อย และข้าวโพด ไร้สารเคมี ปลอดภัยสำหรับสัตว์

Shopping Basket